Laatste nieuwe blog posts

Contracten

OAO (Overeenkomst Alternerende Opleiding)

Je kan tewerkgesteld worden met een overeenkomst alternerende opleiding.

Het betreft hier een contract van bepaalde duur. Je werkt minimum 20, maximum 23 uur per week. Je hebt recht op verlof: 20 wettelijke verlofdagen. Je hebt recht op 20 wettelijke vakantiedagen in functie van de gewerkte periode.

Je ontvangt maandelijks een leervergoeding. Dit is voor je voltijds engagement, je vergoeding is zowel voor je opleiding als voor het volgen van de lessen. Dit wil zeggen dat er loonverlies is als je onwettig afwezig bent op school.
Onder bepaalde voorwaarden, je bent jonger dan 18 jaar, heb je recht op een start- en stagebonus. Wanneer je het schooljaar met succes kan afronden krijg je een bonus van 500 euro.

Deeltijds arbeidscontract

Je kan tewerk gesteld worden met een deeltijds arbeidscontract van bepaalde of onbepaalde duur. Je valt onder de arbeidsvoorwaarden van de sector waarin je tewerkgesteld wordt. Dit wil zeggen dat je dezelfde rechten en de zelfde plichten hebt. Je krijgt een minimumloon afhankelijk van je leeftijd.

LET OP: je moet je aansluiten bij een ziekenfonds (eigen boekje).

 

Vrijwilligerscontract