Laatste nieuwe blog posts

Duaal Leren - Autotechnieken

Op 1 september 2018 starten we met DUAAL LEREN.

Wie kiest voor duaal leren combineert school met werken op de werklplek. Je leert zowel op school als op het bedrijf. Dit wil zeggen dat het bedrijf in jou investeert en je laat kennismaken met het beroep.

Het bedrijf en de school overleggen op regelmatige basis en spreken af waar je wat kan leren.

Omdat de opleiding voor de eerste keer georganiseerd wordt wachten wij op gegevens over de inhoud van het standaardtraject.
Standaardtrajecten bestaan uit clusters van competenties die gebaseerd zijn op de  eindtermen en de beroepskwalificaties. Competentieclusters kunnen zowel algemeen vormende als beroepsgerichte competenties omvatten.

In het standaardtraject staat welk aandeel van de opleiding besteed wordt aan de component school en aan de component werkplekleren. Dat aandeel wordt uitgedrukt in een gemiddeld aantal uren per week in het schooljaar.

Het standaardtraject geeft aan welke cluster van competenties of welke combinatie van clusters die een leerling met vrucht beëindigt, recht geven op een dilploma, beroepskwalificatie of certificaat.

De invullingen voor traject veranderen binnen duaal naar NAFT & Aanloopfase voor meer info kun je bij de trajectbegeleiders terecht.

Van zodra wij de info hebben over de standaardtrajecten zullen wij deze info hier plaatsen.