Laatste nieuwe blog posts

Traject voetballen

Beste ouder

Uw zoon, dochter of leerling heeft een talent: die kan voetballen.
Uw zoon, dochter of leerling heeft een droom: die wil voetballen!

 

En toch moet die jongere naar school… er is immers leerplicht.


En dan valt keuzes maken heel moeilijk:

 • of de jongere verplichten eerst studies af te werken en dan pas zijn of haar droom na te jagen,
 • of het talent stimuleren, laten open bloeien en dat eventueel ten koste van de studies …

Waarom kiezen als beide een geïntegreerd geheel kunnen vormen?

Het ministerie van onderwijs heeft al heel wat sportopleidingen opgericht en biedt verschillende mogelijkheden om beide te combineren. Meestal zijn deze sportscholen voornamelijk op ASO- of TSO-jongeren gericht. Als uiteindelijk blijkt dat de combinatie toch te zwaar wordt, haken heel wat jongens en meisjes af. Jammer, want er bestaat nog een mogelijkheid:

Centrum voor deeltijds onderwijs
met het traject
VOETBAL


Zeg niet te vlug nee, bekijk eerst de TROEVEN:

 • 13 uur per week volgt de jongere een gerichte voetbaltraining, waarbij aan zijn/haar specifieke noden gewerkt wordt, dit in samenspraak met de eigen ploeg.
 • We zorgen voor een optimale spreiding van de trainingen, waardoor deze niet in het gedrang komen met de trainingen van de ploeg waaraan de leerling verbonden is. Zo wordt bijvoorbeeld geen fysieke training op rustdagen gegeven.
 • Vanaf een bepaalde leeftijd kan de leerling voor fysieke trainingen vrijstellingen krijgen, als hij of zij tijdens de week te veel moet trainen.
 • We communiceren op zeer geregelde tijdstippen met de professionele trainer van de leerling, waardoor we aan de individuele pijnpunten kunnen helpen schaven. Dat houdt in dat we juist een meerwaarde voor de voetbalclub kunnen betekenen. Differentiatie is hier het sleutelwoord.
 • De trainingen op school worden gegeven door een sportleraar met het statuut van UEFA-trainer A of B in de voetbal, goedgekeurd door de Belgische Voetbalbond.
 • Daarnaast volgt de leerling ook een beroepsgerichte opleiding, waardoor deze tegelijkertijd een job met toekomstperspectieven aanleert.
 • Altijd handig om na de carrière nog iets te hebben om op terug te vallen.
 • Na het volledig (en geslaagd) parcours gaat de jongere naar huis met een volwaardig diploma secundair onderwijs van het BSO.
 • Wij beschikken over een internaat, verbonden aan onze scholengroep 

Vindt u dit alles te mooi om waar te zijn?
Onze jarenlange ervaring leert ons echter dat we u een win-win situatie kunnen aanbieden! U bent nieuwsgierig, maar nog niet echt overtuigd?
Hebt u nog vragen, neem dan vrijblijvend contact met ons op: 059/70.77.50.

 

Centrum Deeltijds Onderwijs GO! Oostende