Laatste nieuwe blog posts

Logistiek helper (LOGI)

Waarom kiezen voor :

Als logistiek assistent(e) heb je een ondersteunende functie op uitvoerend niveau in het verpleegkundig departement van een ziekenhuis. Je verleent logistieke steun aan de andere hulpverleners door een aantal ondersteunende activiteiten uit te voeren waarvoor geen kwalificatie als verpleegkundige of verzorgende vereist is. Het betreft vooral huishoudelijke taken, hotelactiviteiten, ondersteunende administratieve taken, intern transport van patiënten en onderhoud van materiaal. Je neemt niet deel aan de directe zorgverlening aan de patiënt.

 

Als logistiek assistent(e) leer je samenwerken met en onder toezicht van verpleegkundigen en verzorgenden.

Het rechtstreeks verzorgen van de zorgvrager/cliënt is niet jouw taak maar wat doe je dan wel?

Je leert instaan voor de bedeling van maaltijden, kamers en leefruimten onderhouden, zorg dragen voor het linnen en de geneesmiddelen, de apparaten en het verzorgingsmateriaal... veilig transporteren.

Je leert helpen bij het tillen, juist reageren in noodsituaties, meehelpen bij animatie-activiteiten...

Daarnaast leer je ook eenvoudige administratieve taken uitvoeren.

 

Mogelijke beroepen ?

Logistiek assistent

Schoonmaker van ruimten en lokalen (knelpuntberoep)